Olika bokningstyper

Web-BOOK har två olika bokningstyper som passar lite olika typer av verksamheter. Skillnaden är hur bokningar kan ske och schemaläggas. Det går att för varje bokningsbar resurs välja om denne ska vara bokningsbar för zon- eller eventbokning.

Zonbokning

Zonbokning är Web-BOOKs standardbokning. Upplägget är att ni schemalägger arbetstider där kunder kan göra en bokning med flexibelt tid och flexibel produkt in en tid där ni är schemalagda. Kunder kan bara boka i dessa tider som ni schemalägger medan ni själva kan boka all övrig tid. I dessa tider kan kunderna själva välja vilken produkt de vill boka. Ni kan för varje bokningsbar resurs ställa in vilka produkter denne utför.

Exempel

  • Frisör, massör. All typ av bokning där en person bokas och denne kan utföra flera olika produkter.
  • Ni hyr ut maskiner, utrustning, mm.

Eventbokning

Eventbokning (eller passbokning) är en typ av bokning där ni som Bokningsleverantör själva schemalägger exakt vad som kan bokas i event, med fasta tider och förvald produkt och det antal platser som kan bokas.

Exempel

  • Bordbokning på en restaurang, det finns under kvällens gång 20 bokbara platser varje ny halvtimme för att fördela gäster under kvällen.
  • Showbokning, 500 platser på en kväll.
  • Körskola, som har körlektioner med start varje timme.